Stacks Image 107
1
Opleiding sporthonden bij Hondensportvereniging Canis Wechel


Agility is een heel dynamische sport die veel verlangt van geleider en hond; wij bieden als club de best mogelijke opleiding aan.
Onderschat de moeilijkheidsgraad van deze sport niet; honden en geleiders moeten een parcours afleggen zonder fouten en op een zo snel mogelijke manier.
Om dit te realiseren krijgt u bij ons een aangepaste training, waarbij de focus ligt op het agilitygebeuren en niet op een gehoorzaamheidsprogramma; hiervoor komen andere clubs meer in aanmerking.

Om een zo goed mogelijke training te geven, verwachten we ook inspanningen van u en niet alleen op de trainingen; de oefeningen kunnen, zeker in het begin van de opleiding, ook thuis geoefend worden.

Omdat we met een lange wachtlijst zitten, zouden we van u het volgende willen vragen:

1. Zoveel mogelijk aanwezig zijn op de trainingen; indien men niet kan gedurende meer dan een week, (bv. door een loopsheid, verlof en dergelijke) dit ook melden aan de club.
2. Thuis trainen zodat we ook vorderingen zien.
3. Positief trainen, we zijn een beloningsgerichte club.
4. Als er zich problemen voordoen deze tijdig melden, zodat wij er ook op kunnen inspelen en raad kunnen geven.
5. Het mee opzetten van de toestellen voor aanvang van de les en mee opruimen achteraf (tenzij tijdens het volgende lesuur dezelfde toestellen worden gebruikt).
6. Aandacht tijdens de lessen, gewoon uit respect voor de desbetreffende instructeur.

Als u zich niet kunt vinden in deze verwachtingen, raden wij u aan om een andere club te zoeken die misschien beter bij u past.
Indien u voor een langere periode afwezig bent, wordt u terug op de wachtlijst gezet zodat een andere persoon kan beginnen met de opleiding.

Het bestuur HS-Canis.